Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirmeye Esas Son Liste
2 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
3 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
4 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
5 Sağlıkta Kadın Çalışanlar Fotoğraf Yarışması
6 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları
7 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
8 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
9 Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Birimi Tarafından Denetimde Serbestlik Müdürlüğünde Sağlıklı Beslenme Eğitimi Yapıldı
10 Böbrek Hastalığı ve Tuz Tüketimi Eğitimi
11 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
12 Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Tarafından Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Eğitimi Yapıldı
13 Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı
14 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
15 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
16 Aile Hekimliği 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirme
17 Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri Çocuk İhmal ve İstismarı Vakaları Bildirimi
18 Akılcı Antibiyotik Kullanımı Medya Kampanyası
19 2018 Yılı Ocak Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
20 Bulaşıcı Hastalıklar Aşı, Bildirim Sistemi ve Erken Uyarı Eğitimi
21 Antalya'nın Havası Dumansız Hava Sahası
22 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
23 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
24 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
25 Renkli Reçete Sistemi
26 2018 Yılı 1. Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
27 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
28 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
29 KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN PERSONELLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
30 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
31 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
32 Çalışan Motivasyonu
33 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
34 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
35 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
36 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
37 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
38 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
39 Hasta Mahremiyeti
40 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
41 Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
42 Mor ve Turuncu Reçeteler
43 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
44 Türk Silahlı Kuvvetlerine Personel ve Öğrenci Temininde Düzenlenecek Raporlar Hakkında Duyuru
45 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyurular.
46 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
47 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
48 Denetimli Serbestlik
49 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
50 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
51 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
52 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
53 Diyaliz Eğitimleri
54 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
55 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
56 Yardım Toplama Hakkında
57 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
58 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
59 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
60 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
61 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
62 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı