Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Bisiklet Dağıtımı ve İşbirliği Protokolü
2 E-Nabız Veri Gönderimleri
3 2018 YILI 6. EK YERLEŞTİRME
4 2018 Yılı Mayıs Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
5 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
6 KEPEZ DEVLET HASTANESİ YANGIN EĞİTİMİ
7 2018-1 Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Alımı Başvuru Değerlendirme Sonucu
8 Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası Töreni
9 Sağlık Hizmetleri ve YSH Sınıfı Harici Personelin 2018 Yılı Haziran Temmuz Dönem Tayini Hakkında Duyuru.
10 2018 Yılı Tatil Diyalizi Başvuruları
11 Saç Ekimi Uygulamaları
12 2018 Yılı 4924 Sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası İlanı
13 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
14 Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Başvuru Süreci
15 Diyaliz Eğitim Başvuruları
16 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
17 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
18 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
19 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
20 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
21 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
22 2018 Yılı 1. Dönem ASM-AHB İzleme- Değerlendirme-Denetim Duyuruları
23 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
24 Kızamık- Kızamıkçık Vaka Bildirimi Hk.
25 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
26 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
27 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
28 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN 2018 YILI 1. DÖNEM OLAĞAN İZLEME VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA
29 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
30 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
31 Görüntü Paylaşım Platformu
32 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
33 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
34 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
35 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
36 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
37 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
38 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
39 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
40 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
41 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
42 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
43 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
44 Renkli Reçete Sistemi
45 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
46 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
47 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
48 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
49 Çalışan Motivasyonu
50 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
51 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
52 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
53 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
54 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
55 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
56 Hasta Mahremiyeti
57 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
58 Mor ve Turuncu Reçeteler
59 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
60 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
61 Denetimli Serbestlik
62 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
63 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
64 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
65 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
66 Diyaliz Eğitimleri
67 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
68 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
69 Yardım Toplama Hakkında
70 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
71 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
72 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
73 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
74 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular