Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2018 Yılı 3. Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
2 Taşınıyoruz
3 Klinik Kalite Bilgilendirme Toplantısı
4 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN 2018 YILI 1. DÖNEM OLAĞAN İZLEME VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA
5 2018 Yılı Şubat Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
6 Şiddetin Her Türlüsüne Karşıyız ve Kınıyoruz
7 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
8 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
9 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
10 Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocukların Beslenmesine Dikkat!
11 Dünya Tuza Dikkat Haftası
12 Aile Hekimliği 2018 Yılı 3. Ek Yerleştirme
13 Bağımlılık İle Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı
14 Beslenme Dostu Okul Sertifikası Projesi
15 Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı
16 Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İtiraz Sonrası Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları
17 Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı
18 Runatolıa 2018'de Kansere Güle Güle, Hayata Merhaba
19 KBRN Farkındalık ve Yangın Eğitimi
20 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
21 Görüntü Paylaşım Platformu
22 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
23 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirme Sonuçları
24 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
25 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirmeye Esas Son Liste
26 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
27 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
28 2018 Yılı 2. Ek Yerleştirmeye Müracaat Edenlerin Listesi
29 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
30 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
31 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
32 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
33 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
34 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
35 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
36 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
37 Renkli Reçete Sistemi
38 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
39 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
40 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
41 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
42 Çalışan Motivasyonu
43 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
44 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
45 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
46 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
47 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
48 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
49 Hasta Mahremiyeti
50 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
51 Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
52 Mor ve Turuncu Reçeteler
53 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
54 Türk Silahlı Kuvvetlerine Personel ve Öğrenci Temininde Düzenlenecek Raporlar Hakkında Duyuru
55 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyurular.
56 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
57 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
58 Denetimli Serbestlik
59 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
60 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
61 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
62 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
63 Diyaliz Eğitimleri
64 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
65 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
66 Yardım Toplama Hakkında
67 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
68 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
69 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
70 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
71 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular