Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
2 SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
3 Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği
4 Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Sonuçları
5 İNTİBAK İŞLEMLERİ
6 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesinde Değişiklik
7 Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Güncellenmiştir.
8 Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları Hakkında
9 2017 Yılı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Tayin Dönemi Hakkında Duyuru.
10 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
11 Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması (Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Araştırması)
12 Tıbbi Atık Yönetim Planları
13 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
14 Yabancı Sağlık Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik.
15 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16 Medikal Estetik Sertifikalı Hekimlerin Uygulama Yetkisi Hakkında Duyuru
17 Renkli Reçete Sistemi
18 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
19 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
20 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
21 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
22 Yatak Sayıları Hakkında
23 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
24 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
25 E-Nabız Sistemi
26 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
27 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
28 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
29 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
30 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
31 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
32 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
33 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
34 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
35 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
36 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
37 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
38 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
39 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
40 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
41 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
42 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)