Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2017 Yılı 12. Ek Yerleştirme
2 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
3 Hasta Mahremiyeti
4 Şampiyon İl Sağlık
5 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
6 2017 Yılı Kasım Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
7 2. Öğrenme Şenliğinde Stantlarımız ile Yer Aldık
8 Korkuteli Fikriye Ramazan Yalçın Ortaokulu Öğrenci Velilerine Sağlıklı Beslenme ve Obezite Eğitimi
9 Lise Öğrencilerine İlk Yardım Farkındalık Eğitimi
10 Çalışan Sağlığı Kasım Eğitimleri Tamamlandı
11 Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Etkinliklerle Kutlandı
12 4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Eğitimi
13 Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Sertifikaları Tescili Hk.
14 Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
15 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması Anket Çalışmaları Sürdürülmektedir.
16 Mor ve Turuncu Reçeteler
17 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi
19 Türk Silahlı Kuvvetlerine Personel ve Öğrenci Temininde Düzenlenecek Raporlar Hakkında Duyuru
20 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Duyurular.
21 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
22 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
23 Denetimli Serbestlik
24 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
25 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
26 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
27 Akılcı İlaç Eğitimleri Devam Ediyor
28 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
29 2017 Yılı 2. Dönem ASM-AHB Denetim Duyuruları
30 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
31 Diyaliz Eğitimleri
32 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
33 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
34 Yardım Toplama Hakkında
35 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
36 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
37 İstirahat Raporları (Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
38 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
39 Aşı İle Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar Sürveyansı Genelgesi 2016/23
40 Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi 2015/18
41 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
42 Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği
43 Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları Hakkında
44 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
45 Yabancı Sağlık Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik.
46 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
47 Medikal Estetik Sertifikalı Hekimlerin Uygulama Yetkisi Hakkında Duyuru
48 Renkli Reçete Sistemi
49 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
50 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
51 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
52 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
53 Yatak Sayıları Hakkında
54 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
55 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
56 E-Nabız Sistemi
57 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
58 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
59 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
60 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
61 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
62 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
63 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
64 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
65 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
66 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
67 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
68 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
69 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
70 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
71 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
72 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
73 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)