Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Maaş Promosyon Anlaşması İmzalandı
2 Renkli Reçete Sistemi
3 Diyalizde Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
4 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
5 S.B.Ü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı , Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu
6 HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAV SONUÇU
7 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
8 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
9 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
10 Anne ve Bebek Sağlığı Geri Bildirim Çalışması
11 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
12 Yatak Sayıları Hakkında
13 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
14 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
15 E-Nabız Sistemi
16 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
17 Anti-TNF Kullanan Hastalarda Tüberküloz Rehberi
18 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
19 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
20 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
21 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
22 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
23 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
24 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
25 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
26 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
27 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
28 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
29 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
30 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
31 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
32 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
33 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)
34 Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu-Beyan formu