Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Şark Çıbanı Mücadelesine Yönelik Bilimsel Çalışma Gerçekleştirildi.
2 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
3 2018 YILI 7. EK YERLEŞTİRMEYE MÜRACAAT EDENLERİN LİSTESİ
4 Merkezde Görevlendirilen Geçici İşçilerimizin Eğitimi Tamamlandı
5 2018 Yılı Haziran Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
6 Evde Sağlık Okulu Diploma Töreni
7 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
8 Avukatlık Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları
9 Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavileri Kılavuzu
10 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
11 2018 Yılı Aile Hekimliği 7. Ek Yerleştirme
12 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
13 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
14 Din Görevlilerine Madde Bağımlılığı İle Mücadele Eğitimi
15 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
16 HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
17 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
18 Diyaliz Resertifikasyon Sınav
19 2018 Yılı Aile Hekimliği 6. Ek Yerleştirme
20 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
21 E-Nabız Veri Gönderimleri
22 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
23 Sağlık Hizmetleri ve YSH Sınıfı Harici Personelin 2018 Yılı Haziran Temmuz Dönem Tayini Hakkında Duyuru.
24 Saç Ekimi Uygulamaları
25 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
26 Diyaliz Eğitim Başvuruları
27 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
28 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
29 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
30 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
31 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
32 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
33 Kızamık- Kızamıkçık Vaka Bildirimi Hk.
34 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
35 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
36 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
37 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
38 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
39 Görüntü Paylaşım Platformu
40 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
41 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
42 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
43 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
44 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
45 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
46 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
47 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
48 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
49 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
50 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
51 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
52 Renkli Reçete Sistemi
53 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
54 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
55 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
56 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
57 Çalışan Motivasyonu
58 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
59 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
60 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
61 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
62 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
63 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
64 Hasta Mahremiyeti
65 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
66 Mor ve Turuncu Reçeteler
67 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
68 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
69 Denetimli Serbestlik
70 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
71 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
72 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
73 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
74 Diyaliz Eğitimleri
75 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
76 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
77 Yardım Toplama Hakkında
78 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
79 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
80 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
81 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
82 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular