Akseki İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 Klinikte Kan Bileşenleri Kullanımı Eğitim Sempozyumu
2 Dünya Ruh Sağlığı Günü, Orijinal Yoga Sistemiyle Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Etkinliği ile Kutlandı
3 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
4 2017 Yılı 2. Dönem ASM-AHB Denetim Duyuruları
5 2017 Yılı Aile Hekimliği 10. Ek Yerleştirme
6 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
7 2017 Yılı Eylül Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
8 Akılcı İlaç Eğitimleri Devam Ediyor
9 Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası Değişti
10 Diyaliz Eğitimleri
11 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
12 2017 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
13 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
14 Yardım Toplama Hakkında
15 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
16 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
17 İstirahat Raporları (Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
18 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
19 Aşı İle Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıklar Sürveyansı Genelgesi 2016/23
20 Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi 2015/18
21 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
22 Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği
23 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesinde Değişiklik
24 Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları Hakkında
25 Tıbbi Atık Yönetim Planları
26 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
27 Yabancı Sağlık Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik.
28 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29 Medikal Estetik Sertifikalı Hekimlerin Uygulama Yetkisi Hakkında Duyuru
30 Renkli Reçete Sistemi
31 Ulusal Sağlık Sistemi Veri Gönderimi
32 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Değişikliği
33 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (Tüm Kamu/Üniversitesi/Özel Sağlık Kuruluşların Dikkatine)
34 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular
35 Yatak Sayıları Hakkında
36 AŞI İLE ÖNLENEBİLİR İNVAZİV BAKTERİYEL HASTALIKLARIN SÜRVEYANSI REHBERİ
37 Organ Nakli Sonrası Takip ve Kontrol Başvurularından İlave Ücret Talep Edilmemesi Hakkında Duyuru
38 E-Nabız Sistemi
39 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Belge Bedelleri
40 2017 TİTCK ÜCRETLENDİRME
41 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasınıa Dair Yönetmelik
42 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
43 Botoks-Dermal Dolgu Yürütmeyi Durdurma Kararı
44 Kapasite Değerlendirme Komisyonu Hk.
45 İstirahat Raporları Hakkında Duyuru
46 Acil Sağlık Hizmet Sunumu
47 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
48 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelge 29.04.2016 tarih ve 1919 sayı ile yayımlanmıştır.
49 İzin Verilen Toplam Hata Sınırları Genelgesi yayınlandı
50 Yurtdışına Numune Transfer Etmek Amacıyla Numune Transfer Yazılımı Kullanıma Sunulmuştur.
51 Özel Sağlık Kuruluşları Kadro Talepleri
52 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hk.
53 Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)
54 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
55 Sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesi. (2014/29 Sayılı Genelge)